Analiza czasu pracy kierowców w czasie rzeczywistym dla Twoich klientów

Usługa API z automatyczną analizą czasu pracy kierowców dedykowana dla systemów monitoringu GPS. Prowadź bezpiecznie i bez mandatów.

połączenie tachografu z danymi w sieci oraz z programem
Jak to działa?

1

Download data from the tachograph

Check the current activities of the digital tachograph via CAN-BUS and PIN-D8, and then send these data to TACHO•API.

2

Receive infringements alerts

TACHO•API server in response to the received data generates XML or JSON files that will be used to display the alert.

3

Download analytical reports

Based on the received data, it is possible to generate 17 different types of reports in PDF format.

4

Pobieraj raporty ewidencji czasu pracy

Dane z tachografu służą do przygotowania raportów dla różnych systemów rozliczania czasu pracy. Raporty generowane są w formacie PDF.

uśmiechnięty kierowca w ciężarówce

Infringements alert

System uwzględnia dzienny i tygodniowy okres prowadzenia, dzienne i tygodniowe odpoczynki oraz konieczną kompensację odpoczynków.​

Wygenerowanie alertu w systemie trwa jedynie 300 ms.​

Infringements reports

Serwis TACHO•API zawiera analizę naruszeń czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE.

System daje możliwość wyliczenia kar/mandatów zgodnie z 24 europejskimi taryfikatorami kar.

prezentacja na komputerze podgląd naruszeń dzięki tachoapi
kierowca kobieta obsługuje tachograf

Data from driver’s card and digital tachograph

Pliki z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu są pobierane automatycznie, a następnie analizowane przez system TACHO•API. ​

Poza plikami cyfrowymi TACHO•API przyjmuje również dane pobrane z tylnego złącza tachografu (PIN-D8).​

Ongoing analysis

Wykroczenia dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynków są analizowane w czasie rzeczywistym. 

Dzięki naszemu rozwiązaniu każdy kierowca posiada wiedzę odnośnie sumy wykroczeń popełnionych w ciągu 29-dniowego okresu kontrolnego.​

kobieta w pracy analizuje wykres na komputerze
ziemia gps sieć połączeń satelitarnych

Integracja GPS

Serwis TACHO•API obsługuje dane z tachografu, karty kierowcy oraz dane z PINU-D8, które uprzednio zostały przesłane z pojazdu poprzez system GPS.

Offer all features under your own brand

TACHO•API w łatwy sposób usprawnia prowadzenie wymaganej przepisami prawa ewidencji czasu pracy oraz optymalizuje proces rozliczania kierowców.​

mężczyzna pracujący na telefonie

Oferuj funkcjonalności pod własną marką

Zintegruj TACHO•API z własnym systemem telematycznym.

Why is it worth to implement TACHO•API?

  • You will expand your product portfolio and increase your customer base
  • You will gain a stable partner and confidence that the proposed solutions comply with applicable regulations
  • You will receive a ready programming solution based on a multi-annual know-how, resulting, i.a. from the cooperation with control authorities
korzyści związane z integracją z tachoapi – ręka przedstawia wykres wzrostowy

How does it work?

Leave your details and check TACHO•API

Fill in the form and get:

  • Technical documentation
  • Trial license